Ogłoszono zarzuty Arkadiuszowi C.

Paragraf

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje śledztwo przeciwko 27-letniemu Arkadiuszowi C., mieszkańcowi Rzeszowa, który w okresie lutego i marca 2017 r. dopuścił się na terenie Rzeszowa czterech przestępstw naruszenia nietykalności cielesnej, dwóch przestępstw znieważenia oraz jednego czynu godzącego w wolność seksualną, których ofiarami były młode kobiety.

Sprawca podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, poza przestępstwem dokonanym na tle seksualnym. W swych wyjaśnieniach wskazał, że motywem jego działania była chęć zawarcia znajomości z zaczepianymi kobietami, a stosowaną wobec nich agresję fizyczną i słowną tłumaczył jako reakcję na ich odmowę kontynuowania znajomości.

Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Za zarzucane przestępstwa, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz