Postępowanie przeciwko podejrzanej o szereg wyłudzeń na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych

Banknoty_500zł

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie dochodzenie przeciwko Agacie M. 46-letniej mieszkance Rzeszowa podejrzanej o wyłudzenie licznych odszkodowań na szkodę firm ubezpieczeniowych z terenu całego kraju tj. o czyny z art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Na trop przestępczej działalności podejrzanej organy ścigania trafiły pod koniec 2016 r. dzięki informacji uzyskanej z jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, którego pracownicy powzięli wątpliwości co do okoliczności zgłoszonej przez podejrzaną szkody. Podjęte w tej sprawie czynności procesowe potwierdziły, że podejrzana przestępczym procederem trudni się co najmniej od początku 2015 r., a w tym czasie oszukała w podobny sposób również szereg innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Sposób działania podejrzanej nie był nazbyt wyrafinowany, choć jak się okazało bardzo skuteczny. W pierwszej kolejności podejrzana, posługując się danymi osobowo-adresowymi innych osób, zawierała na terenie Rzeszowa z pośrednikami towarzystw ubezpieczeniowych umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków, po czym zgłaszała się do placówek medycznych, gdzie na te same dane uzyskiwała zaświadczenia o doznanych urazach. Na podstawie tych zaświadczeń następnie zgłaszała szkody w towarzystwach ubezpieczeniowych, które po weryfikacji dokumentów w większości wypłacały odszkodowania. Wykonane na tą chwilę czynności pozwalają stwierdzić, iż podejrzana w ten sposób wyłudziła co najmniej 176 tys. zł.

W kwietniu 2017 r. podejrzana została zatrzymana, po czym Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek Prokuratury, zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który stosowany jest do chwili obecnej.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności pozwolą na ustalenie wszelkich okoliczności przestępczej działalności podejrzanej, w tym wszystkich pokrzywdzonych towarzystw ubezpieczeniowych, ostatecznej wysokości powstałej szkody i osób, które ewentualnie mogły pomagać podejrzanej lub z nią współpracować.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz