Prawomocny wyrok w sprawie Bogumiła M.

Wyrok

Wyrokiem z dnia 27 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Kary skazał Bogumiła M. – 57 letniego mieszkańca Dębicy, oskarżonego o wyłudzenie na szkodę jednego z banków w Ropczycach kwoty 300.000 zł oraz przywłaszczenie mienia stanowiącego zabezpieczenie kredytu o wartości 250.000 zł.

Bogumił M. poszukiwany był przez Prokuraturę Rejonową w Ropczycach od 2005 r. Początkowo istniało podejrzenie, że poszukiwany wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał kontakty i przebywał w latach dziewięćdziesiątych. Kiedy  w kwietniu 2010 r. Policja przekazała informację, że Bogumił M. może przebywać na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, prokurator wystąpił do Sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wniosek został uwzględniony i od lipca 2010 r. Bogumił M. poszukiwany był na podstawie ENA.

Bogumił M. został zatrzymany przez Policję w dniu 12 maja 2016 r. na terenie Hiszpanii, a następnie przekonwojowany na terytorium Polski. W dniu 20 lipca 2016 r. Prokuratura Rejonowa w Ropczycach skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Bogumiłowi M. zarzucając mu wyłudzenie w kwietniu 2001 r. kwoty 300.000 zł na szkodę banku w Ropczycach oraz przywłaszczenie mienia o wartości 250.000 zł na szkodę tegoż banku. Oskarżony przyznając się do zarzuconych czynów skorzystał z możliwości skazania bez przeprowadzenia rozprawy i wyraził zgodę na wymierzanie kary łącznej w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, grzywy w wysokości 100 stawek dziennych po 30 zł każda oraz zobowiązał się do spłaty pozostałego (znaczna część została uregulowana) zadłużenia względem pokrzywdzonego banku.

Sąd uwzględnił wniosek, wyrok jest prawomocny.

Ewa Romankiewicz
Rzecznik Prasowy