Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w ubiegły weekend przy ul. Ropczyckiej w Rzeszowie

W dniu 10.02.2018 r. przy ul. Ropczyckiej w Rzeszowie ujawniono zwłoki młodego mężczyzny. Na miejscu zdarzenia, prokurator dyżurny z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, przeprowadził niezbędne czynności, w tym dokonał oględzin zwłok, które następnie zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji.

Na podstawie przeprowadzonych czynności, w tym relacji świadków, wstępnie ustalono, iż mężczyzna znajdując się pod znacznym wpływem alkoholu, poślizgnął się na ośnieżonym balkonie i spadł z wysokości jednego piętra, ponosząc śmierć na miejscu. Na chwilę obecną, Prokuratura nie wyklucza jednak innej przyczyny upadku, bowiem z posiadanych informacji wynika, że w tym samym czasie razem z mężczyzną, na balkonie przebywała również inna osoba.

W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia w sprawie wszczęto śledztwo. W jego toku przeprowadzona zostanie sekcja zwłok zmarłego oraz przesłuchania wszystkich świadków mających wiedzę na temat zaistniałego zdarzenia.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz