Śledztwo przeciwko podejrzanym o dokonanie rozboju

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi wspólnie z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie śledztwo przeciwko Marcinowi R. (lat 38) i Arturowi W. (lat 34) podejrzanym o dokonanie rozboju na szkodę 21-letniego mieszkańca jednaj z podrzeszowskich miejscowości.

Do zdarzenia będącego przedmiotem sprawy doszło na ul. Fircowskiego w Rzeszowie w dniu 15 grudnia 2019 r. w godzinach wieczornych. Podejrzani i pokrzywdzony spożywali tam wspólnie alkohol. W pewnym momencie jeden z podejrzanych zażądał od pokrzywdzonego wydania telefonu komórkowego, na co ten się nie zgodził, co spowodowało, że podejrzani dotkliwie go pobili i zabrali mu ten telefon. Obaj sprawcy zostali ujęci przez funkcjonariuszy Policji w zasadzie bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa, a przy jednym z nich ujawniono skradziony telefon. Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał głównie obrażeń twarzy i głowy.

W związku z powyższym obu sprawcom prokurator przedstawił w dniu 17 grudnia 2019 r. zarzut popełnienia rozboju i spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała o charakterze lekkim w rozumieniu kodeksu karnego, tj. przestępstwa z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, przy czym obaj dopuścili się go w ramach recydywy, gdyż jak ustalono byli już wcześniej wielokrotnie karani za przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, za co w ostatnim czasie odbywali kary pozbawienia wolności.

Wobec obu podejrzanych skierowane zostały do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wnioski o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, które zostały uwzględnione w dniu 18 grudnia 2019 r.

Prokurator Rejonowy
dla miasta Rzeszów
Renata Krut