Tragiczny finał poszukiwań 38-letniego mieszkańca miejscowości Gnojnica

W dniu 17 lutego 2018 r. prokurator Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów został  powiadomiony o ujawnionych przez wędkarza zwłokach, które znajdowały się w rzece Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie. Na miejscu zdarzenia, prokurator wraz z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili czynności procesowe, w tym oględziny zewnętrzne zwłok oraz oględziny miejsca ich znalezienia.

Jak ustalono zmarły to zaginiony w dniu 5 stycznia 2018 r. Wiesław D, 38 – letni mieszkaniec miejscowości Gnojnica, w powiecie ropczycko – sędziszowskim.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania  śmierci Wiesława D. tj. o przestępstwo  z art. 155 kk, którego celem jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zgonu pokrzywdzonego.

Aktualnie, w toku postępowania, przesłuchiwane są w charakterze świadka osoby, które mogą posiadać wiedzę na temat zaistniałego zdarzenia. Ponadto w dniu 20 lutego 2018 roku przeprowadzono sekcję zwłok Wiesława D.

Na obecnym etapie postępowania, w oparciu o wstępne ustalenia z sekcji zwłok nie stwierdzono udziału osób trzecich w śmierci Wiesława D. Nadmienić jednak należy, iż w toku śledztwa sprawdzane są wszelkie okoliczności zdarzenia, a sposób jego zakończenia będzie uzależniony między innymi od treści ostatecznej opinii biegłego patomorfologa.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz