Trzech mężczyzn oskarżonych o wytwarzanie środków odurzających.

W dniu 6 maja 2016 r.  Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do tamtejszego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Pawłowi Ch., Krystianowi D. i Damianowi M. w sprawie o nielegalne uprawianie plantacji konopi innych niż włókniste oraz wytwarzanie z nich znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany.

Paweł Ch. został oskarżony o to, że  w bliżej nieustalonej dacie, w pierwszej połowie maja 2015 roku do 19 sierpnia 2015 roku, w Stobiernej k. Rzeszowa uprawiał 4 krzewy konopi innych niż włókniste, a następnie po ścięciu 4 krzewów wytworzył znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany, którą posiadał w dniu 19 sierpnia 2015 roku, w ilości 426,513 grama – mokre i suche rośliny, a po wysuszeniu 123,779 grama. Natomiast Damianowi M. prokurator zarzucił, że uprawiał nie później niż do 28 września 2015r. znaczną ilość konopi, w ilości co najmniej 13 krzewów oraz że następnie wspólnie i w porozumieniu z Krystianem D., wbrew przepisom ustawy, wytworzyli znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany, którą posiadali w dniu 28 września 2015 r. w ilości 56 084,673 grama – rośliny mokre, a po wysuszeniu 20 858,41 grama.

W toku postępowania przygotowawczego podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Prokurator zastosował wobec Pawła Ch. środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. W stosunku do Krystiana D. i Damiana M., na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, który to środek został postanowieniem prokuratora zamieniony na poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Oskarżonym grozi kara grzywny i pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 do lat 15.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz