Tymczasowe aresztowanie dla oszusta internetowego

Kajdanki

Prokuratura Rejonowa w Dębicy nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko m. in. Marcelowi Sz., 18-letniemu mieszkańcowi Rzeszowa, któremu zarzucono popełnienie w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2019 roku do dnia 29 września 2019 roku wspólnie i w porozumieniu z Wojciechem M. szeregu przestępstw polegających na wystawianiu fikcyjnych ogłoszeń dotyczących sprzedaży telefonów komórkowych, robotów kuchennych: Thermomix, Lidlomix oraz innego sprzętu elektronicznego na portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych OLX.pl oraz Allegro.pl, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w bliżej nieokreślonej kwocie nieustalone jeszcze w chwili obecnej osoby.

W toku toczącego się postępowania ustalono, iż podczas zamieszczania ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych podejrzany Marcel Sz. podawał fikcyjne dane osobowe i adresowe, przyjmując wpłaty na rachunki bankowe zarejestrowane na dane tzw. „słupów”, którzy udostępnili mu możliwość korzystania z ich rachunków bankowych, za pomocą których jednocześnie potwierdzał tożsamość innych osób i rejestrował na ich dane karty SIM.
W dniu 10 marca 2020 r. Marcel Sz. został zatrzymany w mieszkaniu w Rzeszowie przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji. Marcel Sz. nie otworzył drzwi od mieszkania mimo wielokrotnego pukania, dzwonienia i nawoływania, wobec czego konieczne było zastosowanie przez funkcjonariuszy Policji wejścia siłowego. W trakcie podejmowanej próby wejścia do mieszkania Marcel Sz. wyrzucił przez okno balkonowe mieszkania dwa telefony i cztery karty SIM mające związek z prowadzonym postępowaniem, usiłując tym samym zatrzeć ślady przestępstwa.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przyjęcia, że Marcel Sz. oferował do sprzedaży na portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych smartfony, urządzenia Thermomix, Lidlomix itp., którymi faktycznie nie dysponował, w związku z czym nie mógł wywiązywać się z przyjętych na siebie zobowiązań. Marcelowi Sz. przedstawiony został zarzut o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcel Sz. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż z dokonanych oszustw osiągną korzyść majątkową w kwocie około 100.000 zł, co wskazuje na olbrzymią skalę przestępczego procederu.
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania, mając na uwadze grożącą podejrzanemu surową karę oraz uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się jak również uzasadnioną obawę, iż podejrzany Marcel Sz. w inny bezprawny sposób będzie utrudniał postępowanie karne skierowano do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie wobec w/w podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Marcela Sz. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Marcelowi Sz. za popełnienie zarzucanego czynu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawca nie był dotychczas karany.
Drugi ze sprawców również przebywa w areszcie.

Agnieszka Hopek-Curyło
Rzecznik Prasowy