Tymczasowy areszt dla podejrzanego o sprzedaż substancji psychotropowych

Marihuana

Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu
9 sierpnia 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek
o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 22-letniego mieszkańca Gumnisk – Przemysława C.-Ż., któremu zarzuca się popełnienie szeregu przestępstw polegających na: udzielaniu innej osobie w okresie od bliżej nieustalonego dnia czerwca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. w Gumniskach,
w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, poprzez jej szesnastokrotną sprzedaż w łącznej ilości 17 gram za łączną kwotę 510 zł, udzielaniu innej osobie, w okresie od dnia bliżej nieustalonego dnia czerwca 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r. w Dębicy, w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, około sześćdziesiąt razy substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, posiadaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Dębicy znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 45,8 gram oraz konopi indyjskich w ilości 24,5 gram, uprawianiu w okresie od bliżej nieustalonego czasu do dnia 8 sierpnia 2019 r. w Gumniskach sześciu sztuk krzaków konopi indyjskich oraz prowadzeniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Dębicy pojazdu marki BMW, będąc pod wpływem substancji psychotropowej – amfetaminy.

W dniu 8 sierpnia 2019 r. funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji
w Rzeszowie prowadzili na terenie miasta Dębica zadania polegającego na typowaniu pojazdów, którymi mogą poruszać się osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców, mogących dopuszczać się czynów zabronionych, a także posiadać przy sobie przedmioty lub substancje zabronione, pochodzące
z przestępstwa lub mogące służyć do popełnienia przestępstwa.

Około godz. 9:40 na ul. Rynek w Dębicy funkcjonariusze Policji zauważyli zaparkowany pojazd marki BMW, w którego wnętrzu na przednich fotelach siedzieli dwaj młodzi mężczyźni. Po krótkiej obserwacji, w związku
z nerwowym zachowaniem w/wym. osób na widok radiowozu funkcjonariusze podjęli decyzję o dokonaniu kontroli pojazdu i znajdujących się w nim osób. Osobami tymi okazał się być 22-letni mieszkaniec Gumnisk – Przemysław C.-Ż. oraz jego kolega 17-letni mieszkaniec Dębicy.

W czasie kontroli ujawniony został plecak koloru czarnego z zawartością m.in. dwóch woreczków z zapięciem strunowym, wypełnionych proszkiem koloru białego, wagi elektronicznej koloru srebrnego oraz trzynastu woreczków foliowych z zapięciem strunowym bez zawartości. Nadto pomiędzy fotelem kierowcy, a lewarkiem ujawniono maczetę koloru czarno-szarego z białą rękojeścią.

Rozpytany na miejscu kontroli Przemysław C.-Ż. oświadczył, że ujawniona substancja należy do niego i są to środki psychotropowe nieznanego pochodzenia. Jego kompan natomiast oświadczył, iż tego dnia Przemysław C.-Ż. kilkukrotnie udzielił mu zabezpieczonej substancji, którą wspólnie zażyli. Nadto podał, iż w dniu poprzedzającym zdarzenie zakupił od Przemysława C.-Ż. 2 gramy amfetaminy, a w krótkich odstępach czasu, w okresie jednego miesiąca dokonał około 20 razy zakupu amfetaminy od Przemysława C.-Ż.
w cenie po 30 zł za gram.

Przesłuchany w charakterze świadka 17-letni kolega Przemysława C.-Ż. zeznał, iż tego dnia od około godziny 2:00 w nocy do czasu zatrzymania przez Policję poruszał się pojazdem marki BMW wraz Przemysławem C.-Ż., który nim kierował. W tym czasie natomiast trzykrotnie zażywali wspólnie substancję psychotropową w postaci amfetaminy poprzez wciągnięcie jej za pomocą słomki z ekranu telefonu komórkowego. W dalszej części zeznań szczegółowo opisał proceder związany z dokonywaniem przez niego zakupów amfetaminy
u Przemysława C.-Ż. oraz udzielaniem mu przez Przemysława C.-Ż. bezpłatnie tego środka odurzającego.

W czasie przeszukania miejsca zamieszkania Przemysława C.-Ż. ujawniono cztery donice z krzakami konopi indyjskich oraz fragment łodygi krzewu konopi.

Mając na uwadze tak zebrany materiał dowodowy Przemysławowi C-Ż. prokurator przedstawił pięć zarzutów o czyny z art. 59 ust. 1 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 58 ust. 1 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., art. 62 ust. 2 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, art. 63 ust. 1 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii i z art. 178a § 1 k.k.

          Przesłuchany w charakterze podejrzanego Przemysław C.-Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania,
w związku z uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oraz uzasadnioną obawą, iż podejrzany Przemysław C.-Ż. będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań, albo w inny bezprawny sposób będzie utrudniał postępowanie karne skierowano do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek
o zastosowanie wobec w/wym. podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany postanowieniem z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. na okres 3 miesięcy.

Przemysławowi C.-Ż. za popełnienie zarzucanych czynów grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawca nie był karany.

            Prokurator Rejonowy

                     Jacek Żak