Tymczasowy areszt dla sprawcy usiłowania rozboju

Kajdanki

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 grudnia 2016 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 27 – letniego Daniela B. podejrzanego o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w dniu 8 grudnia 2016 r. w Rzeszowie w okolicy sklepu przy ul. Kurpiowskiej Daniel B. znajdując się w stanie nietrzeźwości zażądał pieniędzy od 47 – letniego mężczyzny, a wobec odmowy pobił go, doprowadzając do utraty przytomności, a następnie próbował zabrać pokrzywdzonemu pieniądze. Od zamierzonego celu zaboru pieniędzy jednak odstąpił i do chwili obecnej nie udało się ustalić przyczyn takiego zachowania podejrzanego.

Daniel B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił, że pobił mężczyznę, ale nie chciał ukraść mu pieniędzy.

Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z uwagi na obawę ukrywania się sprawcy, a także wysokie prawdopodobieństwo wymierzenia mu surowej kary. Podejrzany był bowiem kilkukrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz