Wyłudzenie dotacji unijnych –cd.

Banknoty

W dniu 22 marca 2018 r.  wobec 7 zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze.

Podejrzani  w toku przeprowadzonych czynności procesowych przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Wobec właścicieli  nieruchomości na które były wyłudzane dotacje: Michała O. i Annę O.  zastosowano środek zapobiegawczy w postaci  poręczenia majątkowego  w kwocie po 500 tyś zł oraz zakaz opuszczania kraju , wobec dzierżawców nieruchomości Jana B., Henryka B. oraz Katarzyny R-K zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji , zaś wobec właścicieli  biura mieszczącego się w Łańcucie prowadzącego obsługę przedsiębiorców – Ireneusza P. oraz Katarzyny P. , którym w rezultacie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa pomocnictwa do oszustwa i wyłudzenia dotacji zastosowano poręczenie  majątkowe w kwocie po 50 tyś zł oraz zakaz opuszczenia kraju.

Jednocześnie na poczet naprawienia wyrządzonej szkody dokonano zabezpieczenia mienia  podejrzanych Michała O. oraz Anny O.  w kwocie  w wysokości ponad  9 mln.

Sprawa  ma charakter rozwojowy.

 

Rzecznik Prasowy
Edyta Lenart