Wyrok w sprawie nieuczciwych przedsiębiorców

Wyrok

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała w dniu 20 grudnia 2013 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia sygn. akt V Ds 25/10, przeciwko dwóm członkom zarządu spółki z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, oskarżonym o przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 586 ksh i z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Sprawcom zarzucono min. wyłudzenie mienia w łącznej kwocie 3.066.258,44 zł, na szkodę ponad osiemdziesięciu kontrahentów oraz udaremnienie zaspokojenia wierzycieli poprzez zbycie nieruchomości i mienia ruchomego stanowiących składniki majątku spółki.

W dniu 23 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, po rozpoznaniu sprawy zainicjowanej w/w aktem oskarżenia, skazał członków zarządu tej spółki na karę łączną po 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 200 stawek dziennych grzywny, ustalając, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz