Zarzuty wobec kłusowników

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów – Dział do Spraw Wojskowych nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie przeciwko czterem ustalonym osobom (w tym dwóm żołnierzom zawodowym) podejrzanym m.in. o to, że działając na terenie wojskowym w okolicach poligonu w Nowej Dębie wspólnie i w porozumieniu wchodzili w posiadanie zwierzyny objętej ochroną gatunkową – bobrów, za pomocą narzędzi przeznaczonych do kłusowania w postaci wnyków, przez co działając ze szczególnym okrucieństwem spowodowali śmierć zwierząt, tj. o przestępstwo z art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 11§2 kk.

Na obecnym etapie trwają czynności procesowe mające na celu ustalenie okresu,
w którym sprawcy działali oraz ustalenie ilości uśmierconych w sposób przestępczy zwierząt.

Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.

Rzecznik Prasowy

Artur Grabowski