Zawiadomienie o umorzeniu postępowania PR 2 Ds. 351.2020

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych stosownie do treści art. 131 § 2 kpk informuje, że postępowanie o sygn. PR 2 Ds. 351.2020 przeciwko Arturowi B. podejrzanemu o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oraz w sprawach dotyczących popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk i przestępstw z art. 190a § 2 kk zostało zakończone decyzją o umorzeniu postępowania.

Osoby pokrzywdzone, zainteresowane treścią w/w rozstrzygnięcia winny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

ppor. Sławomir Stępniak
prokurator Prokuratury Rejonowej
dla miasta Rzeszów

Załączniki:
1. Druk pouczeń do postanowienia o umorzeniu postępowania.