Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie”

09-10-2019 Ogłoszenie

09-10-2019 Załączniki

16-10-2019 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

22-10-2019 Informacja z otwarcia ofert

13-11-2019 Informacja o wyborze oferty

02-12-2019 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną