Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz podległych prokuratur rejonowych”.

22-05-2020 Ogłoszenie o przetargu

22-05-2020 Załącznik Nr 2 formularz cenowy

22-05-2020 Załączniki 1, 3

28-05-2020 Pytania wraz z odpowiedziami

08-06-2020 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty