Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Dostawę mebli biurowych do Działu ds. Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla Miasta Rzeszów przy ul. Lisa Kuli 20.”

08-11-2018  Ogłoszenie

08-11-2018  Formularz cenowy – Załącznik nr 2

08-11-2018  Formularz ofertowy – Załącznik nr 3

08-11-2018  Oświadczenia – Załączniki nr 4 i nr 5

08-11-2018  Wzór umowy – Załącznik nr 6

16-11-2018  Informacja z otwarcia ofert

19-11-2018  Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty