Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego”

18-03-2019 Ogłoszenie

18-03-2019 Załączniki

25-03-2019 Informacja z otwarcia ofert

17-04-2019 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty