Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego”

28-03-2019  Ogłoszenie (plik pdf, 2.78 MB)

28-03-2019  SIWZ  (plik pdf, 2.31 MB)

28-03-2019  Załączniki  (plik doc, 417.00 KB)

28-03-2019  PROJEKT BUDOWLANY PB  (plik zip, 20.70 MB)

28-03-2019  PROJEKTY WYKONAWCZE PW  (plik zip, 47.90 MB)

28-03-2019  PRZEDMIARY ROBÓT PR  (plik zip, 3.47 MB)

28-03-2019  STWIOR  (plik zip, 4.15 MB)

10-04-2019  Pytanie dotyczące SIWZ wraz z odpowiedzią

11-04-2019  Informacja o zmianie SIWZ

11-04-2019  Informacja o zmianie ogłoszenia

17-04-2019  Informacja z otwarcia ofert

04-07-2019  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty