Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. PO II Ds 28.2021 wydane zostało dwa postanowienia o powołaniu biegłego tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Komunikat

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Łańcucie zawiadamia, że w dniu 17 marca 2021 roku wydano postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia w sprawie PR Ds. 516.2019 dot. fałszowania dokumentacji księgowej firmy Albigal z siedzibą w Woli Dalszej w nieustalonym bliżej okresie czasu roku 2010 w nieustalonym miejscu działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem polegającego na podrabianiu podpisów odbiorców na których dane personalne zostały wystawione faktury, celem użycia ich jako autentyczne – tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk; w którym wskazano, iż wymienione faktury VAT zabezpieczone w tej sprawie, należy przechowywać w aktach sprawy do czasu przedawnienia ścigania tj. do dnia 30.12.2030 roku, a następnie zbrakować je wraz z aktami sprawy. Więcej „Komunikat”

Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. PO II Ds 28.2021 wydane zostały postanowienia o powołaniu biegłego tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego z dnia 2 marca 2021 r., z dnia 10 marca 2021 r., z dnia 11 marca 2021 r.i z dnia 18 marca 2021 r.

Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie w oparciu o dyspozycję art. 131 § 2 i 3 kpk, art. 100 § 4, art. 305 § 4 i art. 325 a kpk zawiadamia osoby pokrzywdzone – tj. byłych pracowników Zakładów Graficznych, że postanowieniem z dnia 30.09.2020 r. – sygn. PR 2 Ds. 301.2020 umorzyła dochodzenie w sprawie: Więcej „Komunikat”

Komunikat dotyczący sprawy PR 1 Ds. 92.2020

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych stosownie do treści art. 131 § 2 k.p.k. informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie bezpośredniego narażenia na zarażenie chorobą zakaźną „COVID-19” wielu osób – żołnierzy z 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie 3 PBOT w Rzeszowie w okresie od 29.10.2020 r. do 01.11.2020 r. przez ustalonego żołnierza w stopniu starszego szeregowego OT z 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie – 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie poprzez stawienie się do swojej jednostki wojskowej na ćwiczenia rotacyjne wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną koronawirusem „SARS-CoV2” i w tym czasie powinien przebywać na obowiązkowej izolacji, tj. o czyn z art. 161 § 3 k.k. Więcej „Komunikat dotyczący sprawy PR 1 Ds. 92.2020”

Więcej o: Komunikat prasowy dotyczący postępowania o sygn. PR Ds. 57.2021

Komunikat prasowy dotyczący postępowania o sygn. PR Ds. 57.2021

Sprawa dotycząca oszustw internetowych

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach nadzoruje pod sygn. PR Ds. 57.2021 dochodzenie wszczęte 14 stycznia 2021 roku, które prowadzone jest przeciwko 23-letniej Jolancie S. – mieszkance powiatu ropczycko-sędziszowskiego, podejrzanej o dokonanie w dniu 11 stycznia 2021 roku w Sędziszowie Małopolskim oszustwa polegającego na zaoferowaniu do sprzedaży na portalu Facebook towaru w postaci mleka Bebiko za kwotę 150 zł i wprowadzeniu pokrzywdzonej w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji a następnie doprowadzeniu pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 150 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk. Więcej „Komunikat prasowy dotyczący postępowania o sygn. PR Ds. 57.2021”