Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na:Usługę przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

11-04-2018 Ogłoszenie

11-04-2018 Załącznik nr 1

11-04-2018 Załączniki nr 2, 3, 4

13-04-2018 Pytanie i odpowiedź

25-04-2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty